Beantwoording schriftelijke vragen betreft het opladen van elektrische auto’s.

De fractie van Stem van Krimpen heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld betreft het opladen van elektrische auto’s binnen de gemeente. Wij zijn erop gewezen dat het opladen van electrische voertuigen bij (de meeste) de openbare laadpalen flink duurder is geworden. Het tarief is gestegen van 39 eurocent naar 58 eurocent, een aanzienlijke stijging dus. […]

Schriftelijke vragen over hondenbeleid + beantwoording

Op de post op de gemeentelijke Facebooksite is op 17 oktober een post geplaatst overbijtincidenten en de regels over het aanlijnen van honden in de gemeente.Er is een flink aantal reacties, jammer genoeg is er weinig interactie met de inwoners op gesteldevragen of gemaakte opmerkering. Dat de kans op communicatie met betrokken inwoners nietbenut wordt, […]

Gemeenteraad pakt menstruatie armoede aan!

Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering de uitvoering van de door Stem van Krimpen ingebrachte motie “Menstruatiearmoede” aangenomen. Dit betekent dat er voortaan op diverse plaatsen in onze gemeente zonder belemmering gratis menstruatiemiddelen aanwezig zullen zijn, zodat alle vrouwen en meisjes die dit zelf niet kunnen betalen, ook tijdens  hun ongesteldheid zonder belemmering aan het […]

UPDATE: Geen vakantie huisjes in recreatie gebied Krimpenerhout!

Zojuist heeft wethouder Jaarsma bevestigd dat vandaag in de vergadering van de Groenalliantie besloten is 𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗸𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗶𝗻 𝗛𝗲𝘁 𝗞𝗿𝗶𝗺𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿𝗵𝗼𝘂𝘁.Stem van Krimpen is blij dat er geluisterd is naar de inbreng van de bewoners op de bijeenkomst, de vele tegen-stemmen op de petitie en het zeer geringe draagvlak voor […]

Persbericht: Petitie tegen vakantiehuisjes verloren zaak?

Persbericht – 24 maart ‘23 Petitie tegen vakantiehuisjes verloren zaak?  Op dit moment hebben ruim 3500 mensen de moeite genomen om de petitie tegen de komst van vakantiehuisjes in de Krimpenerhout te tekenen.Het plan om zo’n 120 ecolodges met parkeerterrein en entreegebouw te realiseren vlakbij de surfplas stuit op grote weerstand Tijdens de oordeelsvormende commissie van […]

RIB Ontwikkelingen algerabrug

Uitkomsten onderzoek verbeteringen bedienregime Algerabrug. De Algeracorridor kent een reistijd- en betrouwbaarheidsprobleem voor de doorstroming vanhet wegverkeer. Om hiervoor kortetermijnoplossingen te vinden, is de Korte Termijn Aanpak(KTA) Algeracorridor opgezet. Als onderdeel van de KTA is er onderzoek gedaan naar hetbedienregime van de Algerabrug, aangezien het wegverkeer (vooral) hinder ondervindttijdens een brugopening vlak voor of na […]