Persbericht – 24 maart ‘23

Petitie tegen vakantiehuisjes verloren zaak? 

Op dit moment hebben ruim 3500 mensen de moeite genomen om de petitie tegen de komst van vakantiehuisjes in de Krimpenerhout te tekenen.
Het plan om zo’n 120 ecolodges met parkeerterrein en entreegebouw te realiseren vlakbij de surfplas stuit op grote weerstand

Tijdens de oordeelsvormende commissie van 23 maart jl. werd er door de fracties van Krimpens Belang en de Stem van Krimpen aan wethouder Jaarsma de duidelijke boodschap meegegeven dat er geen draagvlak van Krimpense inwoners is voor het voorgenomen plan voor de komst van ecolodges in de Krimpenerhout.

‘Hoe kunnen wij als raad en dus volksvertegenwoordiger, aan de wethouder (als dagelijks bestuur van de groenalliantie) advies meegeven om mee te nemen naar de groenalliantie?’ Vroeg de fractievoorzitter van de Stem van Krimpen, dhr. Slotboom-Zeedijk aan wethouder Jaarsma. De wethouder verwees door naar de leden van de adviescommissie van de Groenalliantie, raadsleden vanuit de fracties Leefbaar Krimpen en SGP die beiden afwezig waren om benodigde input op te halen of te verstrekken. 

Wethouder Jaarsma lijkt hiermee niet geïnteresseerd te zijn in de mening van de raad.

‘Wij voelen hiermee niet de passie van wethouder Jaarsma om de belangen van de inwoners en het behoud van het weinige groen in de omgeving van Krimpen a/d IJssel te behartigen’ stellen de fracties van Krimpens Belang en Stem van Krimpen.  Fractievoorzitter van Krimpens Belang, mevr. Plaisier : ‘Wij vragen u als lid van het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie de belangen van onze inwoners te behartigen” De reactie van wethouder Jaarsma bleef helaas onveranderd.

De raad heeft de wethouder diverse malen om een terugkoppeling vanuit de Groenalliantie gevraagd, deze kans is op dit onderwerp geen enkele keer benut en de berichtgeving over de stand van zaken moeten vanuit de social media kanalen vernomen worden.  

Krimpen a/d IJssel draagt met een bedrag van € 222.600, – aan gemeenschapsgeld bij aan de Groenalliantie.

Er is mede dankzij onze bijdrage aan de Groenaliantie in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het gebied rondom de Surfplas. Een belangrijke recreatiemogelijkheid voor de Krimpense inwoners.

Compensatie voor de verloren grond moet in de Krimpenerwaard plaatsvinden. Dit kan dus ook aan de andere kant van de Krimpenerwaard komen. De inwoners van Krimpen ad IJssel lopen hiermee dus het risico geen gebruik meer te kunnen maken van dit groengebied met o.a. wel 15 verschillende vogelsoorten en meer bijzondere natuur.

Het dagelijks bestuur beslist op 30 maart a.s. om €15.000,- beschikbaar te stellen voor de volgende stap in dit proces: recreanten onderzoek.  Wethouder Jaarsma heeft aangegeven dit niet meer tegen te kunnen houden, het proces is immers al een ‘lopende trein’ en Jaarsma voelde ook niet de noodzaak dit tegen te houden. Wij zijn toch benieuwd naar hoe wethouder Jaarsma alsnog deze rijdende trein gaat stoppen, voor het te laat is en het groen in het Krimpenerhout verdwijnt.

3 reacties

  1. Wij mijn man en ik wonen vlak bij de surfplas…….willen pertinent niet dat er daar huisjes komen.
    Dan is de rust ver te zoeken….afschuwelijk idee wie dit verzonnen heeft ??????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *