De fractie van Stem van Krimpen heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld betreft het opladen van elektrische auto’s binnen de gemeente.

Wij zijn erop gewezen dat het opladen van electrische voertuigen bij (de meeste) de openbare laadpalen flink duurder is geworden. Het tarief is gestegen van 39 eurocent naar 58 eurocent, een aanzienlijke stijging dus. Niet iedere inwoner kan of mag de auto vlak bij huis opladen en is dus op openbaar opladen aangewezen.

1. Klopt dit? Zo ja graag uitleg over deze aanzienlijke stijging. 

2. Hoe werkt de gunning en/of het contract met de energieleverancier voor deze openbare laadplekken?

3. Hoe verklaren we deze stijging tegenover de inwoners als we tegelijkertijd zoveel mogelijk elektrisch rijden (duurzaamheid) willen simuleren?

De volgende antwoorden zijn bij ons binnen gekomen;

1. Klopt dit? Zo ja graag uitleg over deze aanzienlijke stijging. 

Het klopt inderdaad dat helaas het laadtarief stijgt. Dit komt door een indexatie. Energieprijzen zijn van grote invloed op het laadtarief. Het nieuwe tarief wordt €0,48 per kWh (ex btw). Dit nieuwe laadtarief is een direct gevolg van eerdere prijsstijgingen in de gehele energiemarkt (o.a. door energiecrisis als gevolg van de inval van Rusland in de Oekraïne) en volgt de contractuele afspraken zoals bij ingang van de concessie met Equans is overeengekomen. Op 1-1-2024 mag Equans het laadtarief indexeren. In principe geldt dit nieuwe tarief voor een jaar. Dit nieuwe laadtarief is in lijn met ontwikkelingen binnen andere publieke concessies in Nederland en commerciële aanbieders van laaddiensten. Wel geldt in de meeste andere regio’s een andere indexatiemethode. Bij hen heeft deze prijsstijging aan het begin van 2023 plaatsgevonden, waardoor het laadtarief nu weer daalt. Door de CBS-indexering die is afgesproken in het huidige contract, loopt de prijs van ongeveer 60% van de laadpalen in onze regio ongeveer een jaar achter op actuele ontwikkelingen. Mede daarom was het laadtarief in regio Rotterdam afgelopen jaar relatief erg gunstig en valt deze in 2024 jaar hoger uit. Volgens de huidige afspraken mag Equans op 1-1-2025 opnieuw (volgens dezelfde methodiek) indexeren. De verwachting is dat het laadtarief dan weer zal dalen, omdat elektriciteitsprijzen in de tweede helft van 2023 flink zijn gedaald en indexatie ongeveer een jaar achterloopt op actuele ontwikkelingen. Voor ongeveer 40% van de laadpalen binnen het eerdere contract kan Equans geen indexering van het laadtarief doorvoeren en blijft het tarief €0,26 per kWh (ex BTW).

2. Hoe werkt de gunning en/of het contract met de energieleverancier voor deze openbare laadplekken?

Het contract wordt regionaal aanbesteed waarbij de gemeente Rotterdam als aanbestedende partij optreedt. Specifiek gaat het om een intergemeentelijke samenwerking: Samenwerking gemeenten Zuid-Holland (SGHZ). De gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bodegraven-Reeuwijk , Capelle aan den IJssel, Delft, Gorinchem, Gouda , Hoeksche Waard, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zuidplas werken samen aan de uitbreiding van het openbaar laadnetwerk in de regio. De concessie hiervoor is verleend aan Equans Infra & Mobility. In de concessie met Equans is afgesproken dat de energiecomponent van het laadtarief elk jaar geïndexeerd mag worden op basis van de CBS-indexatiemethode. Equans heeft aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te maken, met een forse stijging van het laadtarief als gevolg. 

Afgelopen jaar hebben tussen gemeente Rotterdam en Equans al veel gesprekken plaatsgevonden om de methode van indexeren te wijzigen in het contract. De in het contract afgesproken CBS-indexering sluit wegens de onstuimige marktomstandigheden niet meer goed aan op actuele ontwikkelingen van energieprijzen. Het doel van de beoogde wijziging was om een betrouwbare indicator op te nemen die goed de actuele prijsontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt representeert en uiteraard een aantrekkelijk laadtarief voor de e-rijder biedt. Daarnaast moest dit juridisch passen binnen de geldende regels voor Europese aanbestedingen, wat de mogelijkheden tot aanpassing sterk inperkt. De conclusie van dit traject was dat er juridisch geen mogelijkheden zijn voor permanente wijziging van deze indexatiemethode, gedurende de gehele looptijd van het contract. Wel was een tijdelijke wijziging mogelijk op basis van “onvoorziene omstandigheden”. Met het invoeren van een tijdelijke wijziging van de indexeringsmethode heeft Equans destijds helaas niet ingestemd, omdat zij dit een te onzekere basis vonden voor hun elektriciteitsinkoop. Daarmee hebben deze gesprekken helaas geen resultaat opgeleverd voor de indexatie per 1-1-2024. Gemeente Rotterdam gaat in 2024 opnieuw met Equans in gesprek om tot een nieuwe methodiek te komen. 

3. Hoe verklaren we deze stijging tegenover de inwoners als we tegelijkertijd zoveel mogelijk elektrisch rijden (duurzaamheid) willen simuleren?

Zie reactie onder vraag 1. Wij verwachten geen grote invloed op de verduurzaming van elektrische voertuigen, omdat:

•               Het tarief geldt voor één jaar. Per 1-1-2025 is de verwachting dat deze weer zal dalen, aangezien energieprijzen in de tweede helft van dit jaar sterk zijn afgenomen en de indexatie ongeveer een jaar achterloopt.

•               Ook met het hogere tarief is een elektrische auto in gebruik nog steeds goedkoper dan een brandstofvoertuig. Daarnaast kan elke e-rijder met een eigen oprit of plek in een (VVE-)garage laden op eigen terrein en met eigen energietarief.

•               Veel elektrische auto’s worden momenteel nog zakelijk via de lease gereden. In heel Nederland gaat dat om meer dan de helft van alle elektrische auto’s. Deze e-rijders zijn minder gevoelig voor een prijsstijging.

•               Als e-rijder bestaat de keus om een eigen laadpas te kiezen. Elke pas biedt weer een ander laadtarief. De prijsbewuste e-rijder kan hierin selectief shoppen om zo ook op de duurdere 2.0 laadpalen een lager tarief per kWh te betalen.

•               Bestelbussen en vrachtauto’s zullen naar verwachting voor 80% gaan laden op eigen terrein. Zij zijn hierdoor vaak niet afhankelijk van de prijs aan de publieke laadpaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *